แข่งขันฟุตบอลมวลชน “อำเภอโพธิ์ตากคัพ”

ตำบลด่านศรีสุขส่งทีมฟุตบอลอาวุโส นำทีมโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายอชิรพัฒน์ สิงห์ทรายขาว เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมวลชน “อำเภอโพธิ์ตากคัพ” ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย