เราคนไทยพร้อมใจไปเลือกตั้ง

เราคนไทยพร้อมใจไปเลือกตั้ง
————–
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น.
ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่