“เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย”

“เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย”
สมัครเข้ารับการบำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด “เปลี่ยนผู้เสพ เป็น ผู้ป่วย”
ติดยารักษาได้ | ใช้ชีวิตปกติ
  • ต้องได้รับการรักษาจากแพทย์
  • บำบัดได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง
  • ไม่เสียประวัติไม่ลงบันทึกอาชญากรรม
  • ไม่มีค่าใช้จ่าย
  • ได้รับการส่งเสริมอาชีพ
5 เทคนิค เปลี่ยนคนติดยาเสพติด”เป็นคนใหม่”
  • ให้กำลังใจ และเชื่อมั่นในตัวเขา
  • พูดคุย ให้บ่อยขึ้น
  • อ้อมกอด สัมผัสทางกาย
  • เปิดใจคุย ไม่ควรตำหนิ
  • พาไปพบแพทย์ เพื่อรักษาให้ถูกวิธี
ทุกคนควร “เข้าใจ” และ “ให้โอกาส” ช่วยเหลือผู้พลาดยาเสพติด ให้เป็นคนดีคืนสู่สังคม
สายด่วนบำบัดยาเสพติด โทร : 1165
สายด่วน ป.ป.ส. โทร : 1386