เชิญชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Smart vote แอปเดียวครบ จบทุกเรื่องเลือกตั้ง

เชิญชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Smart vote แอปเดียวครบ จบทุกเรื่องเลือกตั้ง
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น.
ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่

#smartvote
#เลือกตั้งอบต
#สำนักประชาสัมพันธ์
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง