สักการะศาลพระพรหม

วันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอชิรพัฒน์ สิงห์ทรายขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล สักการะศาลพระพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่สำนักงาน บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข