พิธีเปิดโครงการ”สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติห้วยโป่ง”

วันพุธที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข ได้ทำพิธีเปิดโครงการ “สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติห้วยโป่ง” ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติห้วยโป่ง บ้านน้ำทอน ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย โดยว่าที่พันตรีอภิญญา ศักดินันท์ นายอำเภอโพธิ์ตาก เป็นประธานในพิธีเปิด