ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่(บ้านด่านศรีสุข-บ้านพรเจริญ)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่

บ้านด่านศรีสุข หมู่ 1 -บ้านพรเจริญ หมู่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประปาหมู่บ้าน(ด่านศรีสุข-พรเจริญ)