ต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

ต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายศุภกร มูลสุวรรณ และคณะกรรมการคัดสรร หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ณ บ้านน้ำทอน หมู่ 2 ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย