กิจกรรมจิตอาสา แยกโรงเรียนอาโอยาม่า 2 ถึงแยกบ้านภูพนังม่วง

กิจกรรมจิตอาสา แยกโรงเรียนอาโอยาม่า 2 ถึงแยกบ้านภูพนังม่วง วันที่ 22 มกราคม 2563