โครงการประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข

ได้จัดโครงการประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๕

ณ ลานเอนกประสงค์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข