โครงการจิตอาสาพัฒนาสวนเฉลิมพระเกียรติฯ

โครงการจิตอาสาพัฒนาสวนเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ห้วยโป่ง บ้านน้ำทอนใต้