โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 10-11 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอาโอยาม่า 2 ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย