แพบางกอกน้อย

ที่ตั้ง : อ่างเก็บน้ำห้วยทอนตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บ้านบางกอกน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

กิจกรรม : ล่องแพชมทัศนียภาพวิถีการเกษตรโดยรอบอ่างเก็บน้ำ, เล่นน้ำ, หาซื้อของฝาก, รับประทานอาหารท้องถิ่น

ติดต่อ : โทร. 061-0479059 (สุทธิ), 093-1262274 (สมอน)