แจกข้าวสาร

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอโพธิ์ตาก แจกข้าวสารอาหารแห้ง แก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลด่านศรีสุข