เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

📢📢เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
📌เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ
1️⃣ บทความเรื่อง ต้องเก็บนานแค่ไหน
2️⃣ บทความเรื่อง หน่วยงานของรัฐขอเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลรวมอยู่ด้วย
3️⃣ บทความเรื่อง หน่วยงานของรัฐ…กับข้อมูลส่วนบุคคล
4️⃣ บทความเรื่อง เปิดเผยได้แค่ไหน
5️⃣ บทความเรื่อง หน่วยงานของรัฐขอข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐอื่นได้ไหม
ตามลิ้งค์ด้านล่าง
🔻🔻🔻🔻