วันสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

เมื่อวันพุธที่ 12 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข ได้จัดโครงการประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข