วันจักรี

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๖เมษายน ๒๕๖๔ ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ตาก