ร่วมงานอำเภอยิ้ม ณ โรงเรียนอาโอยาม่า 2

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข เข้าร่วมกิจกรรมงานอำเภอยิ้ม ณ โรงเรียนอาโอยาม่า 2