ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย 2563

ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข เข้าร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563