รับสมัครการแข่งขันประกวดร้องเพลง ประเภทประชาชนทั่วไป

ประชาสัมพันธ์

รับสมัครการแข่งขันประกวดร้องเพลง ประเภทประชาชนทั่วไป

ในงานผลไม้หวานด่านศรีสุข ประจำปี 2567

เริ่มสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 กรกฏาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ

สมัครได้ที่ อบต.ด่านศรีสุข

สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ และใบสมัครด้านล่างได้เลยครับ

หลักเกณฑ์ประกวดร้องเพลง 2567