รณรงค์ไข้เลือดออก บ้านภูพนังม่วง

รณรงค์ไข้เลือดออก บ้านภูพนังม่วง วันที่ 13 เมษายน 2563