พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายอชิรพัฒน์ สิงห์ทรายขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี โดยกิจกรรมครั้งนี้ ได้จัดภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข