ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง (อย่างไม่เป็นทางการ)

ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข

และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข เขตเลือกตั้งที่ ๗ (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)

(อย่างไม่เป็นทางการ)

วันอาทิตย์ที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗