ปรับภูมิทัศน์ห้วยตาด บ้านห้วยหินขาว หมู่ 6 เพื่อจัดทำเป็นแหล่งท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายอชิรพัฒน์ สิงห์ทรายขาว พร้อมชาวบ้านในพื้นที่ ได้ทำการปรับภูมิทัศน์ห้วยตาด บ้านห้วยหินขาว หมู่ 6 เพื่อจัดทำเป็นแหล่งท่องเที่ยว