ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะองคมนตรี

ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะองคมนตรี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข