ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โครงการผืนป่าพระบารมี ตามรอยพระราชา พระบิดาแห่งพลังงานไทย

แจ้งประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โครงการผืนป่าพระบารมี ตามรอยพระราชา พระบิดาแห่งพลังงานไทย โดยจัดกิจกรรม
1.ประกวดคลิปปวิดีโอหัวข้อ “ศาสตร์พระราชา พระบิดาแห่งพลังงานไทย”
2.การประกวดโครงงานด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ตามศาสตร์พระราชา
3.กิจกรรมปลูกต้นไม้ “เพิ่มอากาศที่ดี มีความรักษ์”
สนใจดูรายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่างครับ