ประชาคมบ้านห้วยหินขาว หมู่ที่ ๖ เพื่อขอใช้พื้นที่สาธารณะก่อสร้างระบบประปาผิวดิน

วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข ได้ทำการประชาคมบ้านห้วยหินขาว หมู่ที่ ๖ เพื่อขอใช้พื้นที่สาธารณะก่อสร้างระบบประปาผิวดิน โดยมีนายวิลัยชัยชนะ ผู้ใหญ่บ้านห้วยหินขาว นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยชนะ ส.อบต.บ้านห้วยหินขาว พร้อมชาวบ้านเข้าร่วม