ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(แอสฟัสท์ บ้านน้ำทอน-บ้านปุดดู่)

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(แอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบ้านน้ำทอน-บ้านปุดดู่ หมู่ที่ 2)

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566