ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(ม.1-ม.9)

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านด่านศรีสุข-บ้านพรเจริญ หมู่ที่ 1-9)

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566