ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565(โครงการถนนลาดยาง หมู่ที่ 1-9)

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2565(ถนนคอนกรีต หมู่ 1-9)