ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบพนักงานจ้างและสถานที่สอบ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบพนักงานจ้างและสถานที่สอบ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

  • ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

พนักงานจ้างทั่วไป

  • คนงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบพนักงานจ้างและสถานที่สอบ