ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2566

พนักงานจ้างตามภารกิจ

  • ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

พนักงานจ้างทั่วไป

  • ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง