ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

พนักงานจ้างตามภารกิจ

  • ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

พนักงานจ้างทั่วไป

  • ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง