ประกาศ เรื่อง นโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด ในช่วงเทศกาล และในทุกโอกาส(NO Gift Policy))