ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

  • ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

พนักงานจ้างทั่วไป

  • ตำแหน่ง คนงานทั่วไป