ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566

📣ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข📣
เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข
☎️ 042-414801