ประกาศ เรื่อง กรอบอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ปรับปรุงเพิ่มเติม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ประกาศองค์การรบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข

เรื่อง กรอบอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

ปรับปรุงเพิ่มเติม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ประกาศ เรื่อง กรอบอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) เพิ่มเติม