ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบพนักงานและสถานที่สอบ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบพนักงานและสถานที่สอบ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

  • ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
  • ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธาณสุข

พนักงานจ้างทั่วไป

  • ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบพนักงานและสถานที่สอบ