ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านด่านศรีสุข-บ้านพรเจริญ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตประปาผิวดินขนาดใหญ่