ประกาศผลการนับคะแนน เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข เขตเลือกตั้งที่ 4 (อย่างไม่เป็นทางการ)

ประกาศผลการนับคะแนน

เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข

เขตเลือกตั้งที่ 4 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง (อย่างไม่เป็นทางการ)

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566