ทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตใช้สิทธิโปร่งใส เลือกตั้ง อบต. วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

เลือกตั้ง อบต.

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

เข้าคูหารับบัตร 2 ใบ

บัตรสมาชิก x ได้ไม่เกินจำนวนสมาชิกที่แต่ละเขตนั้นพึงมี

บัตรนายก x ได้หมายเลขเดียว

#ทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตใช้สิทธิโปร่งใส

#เลือกตั้ง อบต

#องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข