ต้อนรับรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข ต้อนรับท่านชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมคณะ ณ สวนสมอน บ้านบางกอกน้อย ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย