ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกิจกรรมอบรมสัมมนาเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว

วันพฤหัสบดีที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย ได้นำคณะศึกษาดูงานจากกิจกรรมอบรมสัมมนาเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้แก่บุคลากร และเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย เข้ามาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวแพบางกอกน้อย และสวนผลไม้ไร่บุญจันทร์ บ้านบางกอก หมู่ที่ ๔ ตำบลด่านศรีสุข โดยมีนายอชิรพัฒน์ สิงห์ทรายขาว นายก อบต.ด่านศรีสุข และนายสุทธิ อุปฮาด ประธานคณะกรรมการท่องเที่ยวตำบลด่านศรีสุข เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ซึ่งการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ได้จัดภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด