ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

📢ขอเชิญชวนชาวตำบลด่านศรีสุข📢
ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รวมทั้งหน่วยเลือกตั้ง สถานที่เลือกตั้งและลำดับที่
ในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ที่ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ตาก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข และจุดเลือกตั้งต่างๆตามภูมิลำเนาของท่าน หรือทางเว็บไซต์