ข้าวแต๋น

ที่ตั้ง : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านศูนย์กลาง เลขที่ 96 หมู่ที่ 3 ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

ผลิตภัณฑ์ : ข้าวแต๋นรสต่างๆ

ติดต่อ : โทร. 087-2131634 (แม่ถนอม)