ขอเรียนเชิญผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมปลูกต้นไม้ประดับ ตกแต่งพื้นที่ริมฝั่งทางบ้านภูพนังม่วง

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข ขอเรียนเชิญผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมปลูกต้นไม้ประดับ ตกแต่งพื้นที่ริมฝั่งทาง ตั้งแต่แยกบ้านด่านศรีสุข ถึงบ้านภูพนังม่วง ในวันต้นไม้โลก
🍀🍀วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป🍀🍀