ขอเชิญเที่ยวงาน “ผลไม้หวานด่านศรีสุข ครั้งที่ 6”

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข ขอเชิญเที่ยวงาน “ผลไม้หวานด่านศรีสุข ครั้งที่ 6” ในวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2565 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยทอน(ตอนบน) บ้านบางกอกน้อย อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย