ขอเชิญเที่ยวงาน ผลไม้หวานด่านศรีสุข ประจำปี 2563

ขอเชิญเที่ยวงาน ผลไม้หวานด่านศรีสุข ครั้งที่ 5 ในวันที่ 7-9 สิงหาคม 2563 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยทอนตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย