กีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2563

กีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอาโอยาม่า 2