กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563